Bild
Studenter på tandteknikerprogrammet

Tandteknikerprogrammet

Program
O1TTP
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Tandteknikerprogrammet på gu.se.

Utbildningen ger förutom kunskaper om olika material och framställningstekniker även praktiska färdigheter att framställa olika typer av tandtekniska konstruktioner. Under utbildningen får du dessutom insikter i biologiska och fysiologiska faktorer som kan påverka ett tandtekniskt arbete i munnen, kunskaper om orala sjukdomstillstånd, allmänna odontologiska behandlingsprinciper, profylax och hygien.

Utbildningsplan

 

Programöversikt

 

Studievägledning

Emma Rönngquist
Studievägledare
emma.ronnquist@gu.se
031-786 35 98

Kontakta studievägledaren när du behöver exempelvis ha

 • hjälp med särskilt stöd för att kunna genomföra dina studier pga din funktionsnedsättning.
 • individuell studieplanering
 • information om studieteknik
 • information om ansökan om studieuppehåll
 • återupptagande av dina studier efter studieuppehåll
 • har behov av ett enskilt samtal som berör dina studien i övrigt

Boka tid för vägledning och planeringssamtal via e-post, ange i meddelande raden att det gäller tidsbokning.
Besöksadress: Medicinaregatan 3

På e-post kan du även ställa allmänna frågor om dina studier.

Du är också välkommen till Drop-in på tisdagar, kl 14-16, via Zoom.
Join Zoom Meeting: https://gu-se.zoom.us/j/6368854942
Meeting ID: 6368854942

Telefontid: mån-tors, kl 13-14

Programadministration

Anja Ehn
Anja Ehn
Programadministratör tandteknikerprogrammet

Besöksadress: Medicinaregatan 12D, 5 vån.

Jag hjälper dig med:

 • Registrering
 • Resultat
 • Intyg
 • Studieuppehåll
 • Tillgodoräknanden
 • Studieregler
 • Övriga studierelaterade frågor

Ny student

Nästa antagning till tandteknikerprogrammet öppnar 15 mars 2024 och programmet höstterminen 2024. Välkommen att ansöka.

Terminstider

Notera att tandteknikerprogrammet har avvikande terminstider vårterminen 2024.

Vårterminen 2024: 22 januari - 9 juni
Hösterminen 2024: 2 september - 19 januari 

Tentamen

Anmälan till tentamen gör du via Ladok.

Anmälan till ordinarie tentamen ska göras senast tio arbetsdagar innan tentamensdatum.

Lärare och administratörer tar inte emot efteranmälningar när sista anmälningsdag är passerad. Då får du endast skriva din tentamen i mån av plats; om någon anmäld student uteblir.

Glöm inte att ta bort din anmälan om du ändrar dig och inte tänker skriva tentamen. Det kan du endast göra innan anmälningstiden gått ut.

Begära omprövning av betygsbeslut

Du kan begära en omprövning av ditt tentamensresultat om du anser att det innehåller en uppenbar oriktighet på grund av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, eller om det skett en förväxling av studenter eller examinationsuppgifter.

Du lämnar in din begäran om omprövning till utbildningshandläggaren.

Anpassad examination

Du lämnar din ansökan om anpassad examination till utbildningshandläggare senast fyra veckor innan tentamen. Din ansökan och ditt Nais-intyg ska överlämnas i pappersformat. 

Studentinflytande

Som student på institutionen för odontologi har du rätt att vara representerad i våra beslutande organ. Studenter från Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS) deltar i följande organ;

 • Institutionsrådet
 • Grundutbildningsrådet
 • Utbildningskommittén
 • Kursplanenämnden
 • Arbetsmiljögruppen

Studera utomlands

Som student på Tandteknikerprogrammet har du möjlighet att studera utomlands på utvalda terminer.

Bild
studera utomlands

Ansökningsperioder 
Ansökningsperiod 1: 10 december - 1 februari (utresa ht/vt)
Ansökningsperiod 2: 1 september - 1 oktober (utresa vt)

Vart kan jag åka?

Termin 5-6
Egen arrangerad praktikplats / Datainsamling för examensarbete

Certificate of Internartional merits

Certificate of International merits (CIM) ger dig som läser en utbildning vid Sahlgrenska akademin möjlighet att samla internationella meriter som sedan kan presenteras i ett diplom. 

Resebidrag

Du kan få ett resebidrag från institutionen under din studietid om du åker på ett godkänt utbyte, praktik eller examensarbete utomlands i universitetets regi. 

Ansök om resebidrag

Ingeborg Herbertsson
Ingeborg Herbertsson
Internationell samordnare