Bild

Arbetsterapeutprogrammet

Program
V1ART
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Läs mer om Arbetsterapeutprogrammet på gu.se.

Information till dig som studerar vid arbetsterapeutprogrammet vid Sahlgrenska akademin.

Programöversikt

Höstterminen 2023: 28 augusti - 14 januari
Vårterminen 2024: 15 januari - 2 juni 

Ansökningar och blanketter

Tillgodoräknande

Från och med 1 april 2024 samordnas all administration för tillgodoräknanden på grund- och avancerad nivå. Det innebär att du inte längre ansöker till din institution för tillgodoräknanden motsvarande specifika kurser eller ämnen och inte längre till Sektionen för examen för tillgodoräknanden motsvarande valfria kurser. Alla ansökningar om tillgodoräknanden görs nu via Ladok. På följande hemsida hittar du mer information: https://studentportal.gu.se/dina-studier/tillgodoraknande?i_jf=1

VFU-Verksamhetsförlagd utbildning

Arbetsterapeuternas utbildningsråd

Vill du vara med och direkt påverka din utbildning? Gå med i utbildningsrådet för arbetsterapeutprogrammets studenter. Läs mer: 

Studera utomlands

Som student på Arbetsterapeutprogrammet har du möjlighet att studera utomlands på utvalda terminer. 

Bild
studera utomlands

Ansökningsperioder 
Ansökningsperiod 1: 10 december - 1 februari (utresa ht/vt)
Ansökningsperiod 2: 1 september - 1 oktober (utresa vt)

Vart kan jag åka?

Översikt: 

Termin 6
Arcada University of Applied Sciences (karta)
Oslo Metropolitan University (karta)
Cardiff University (karta)

Certificate of Internartional merits

Certificate of International merits (CIM) ger dig som läser en utbildning vid Sahlgrenska akademin möjlighet att samla internationella meriter som sedan kan presenteras i ett diplom. 

Kontakt

Maida Ejupovic
Maida Ejupovic
Utbildningsadministratör
Jenny Elisabeth Hultqvist
Jenny Elisabeth Hultqvist
Programansvarig/Universitetslektor
Marie Hagby
Marie Hagby
Ansvarig för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Therese Johansson
Studievägledare
Evelina Nyström
Evelina Nyström
Internationell samordnare