Bild
Student som sitter vid en bärbar dator och skriver
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Studenthälsovården vid Göteborgs universitet är upphandlad, vilket innebär att det är Feelgood som du möter när du tar kontakt med Studenthälsan för stöd.

Boka ett besök

Du kan alltid vända dig till Studenthälsan om du behöver stöd på grund av något som har med dina studier att göra. Detta kan innebära sådant som uppkommer i studierna, som till exempel tentaångest, och sådant som påverkar dina studier, som att du har mycket annat på gång i livet som gör det svårt att strukturera dina studier.

Om något inte är studierelaterat bör du söka dig till den allmänna hälso- och sjukvården. Om du är osäker kan du ta kontakt med Studenthälsan som alltid gör en första bedömning och vid behov hänvisar dig vidare till rätt instans.

Navigate to video: Studenthälsa vid Göteborgs universitet
Video (01:32)
Studenthälsa vid Göteborgs universitet

Videos, länkar och annat material för din hälsa

Universitetet har samlat resurser som du kan använda på egen hand för att främja god studiehälsa. Här finns saker från universitetet och från externa parter.

studenthälsa.se samlas fakta, råd och guider till självhjälp inom studenthälsa på ett ställe. Här når du också inspelade föreläsningar, riktiga berättelser från studenter och övningar som kan hjälpa dig som student till ett bättre mående. Sidan är en nationell satsning som ska tillgängliggöra studenthälsa för alla studenter i Sverige.

Den allmänna hälso- och sjukvården i Sverige

Vid hälsobekymmer som inte är orsakade av studier ska du ta kontakt med den allmänna hälso- och sjukvården. På 1177 hittar du information om och kontaktuppgifter till hälso- och sjukvården.

Sjukanmälan, studiemedel och försäkringar

Det är viktigt att du följer informationen nedan för att till exempel inte få problem med ditt studiemedel om du blir sjuk.

En god studiemiljö är viktig för att må bra

Studiemiljö kan sägas innefatta allt som kan påverka dina studier och som ligger inom universitetets ansvar.  Studiemiljön vid Göteborgs universitet ska vara tillgänglig för alla och vara fri från alla former av diskriminering och trakasserier. Du ska känna dig trygg när du studerar och du har rätt till att bli behandlad med respekt av medstudenter och av personal. Alla som verkar vid universitetet, studenter såväl som personal, påverkar tillsammans hur miljön upplevs och har ett gemensamt ansvar att värna om vår egen och andras hälsa och säkerhet.

På sidan om studiemiljö kan du läsa om hur du kan påverka din och andras studiemiljö, om stöd som finns att få och om hur universitetet arbetar med studiemiljö och likabehandling.

Din studiemiljö

Göteborgs universitet deltar i forskningsprojekt om studenters psykiska hälsa

Göteborgs universitet deltar i ett forskningsprojekt, World Health Organization (WHO) World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS). Studiens syfte är att undersöka studenters psykiska hälsa och vilka behov som ligger till grund för en god psykisk hälsa bland studenter.

Studien vänder sig till studenter som läser första terminen på ett program som startar på grundnivå. Dessa studenter får information via e-post om hur de kan delta i studien.

Resultatet från studien kommer att användas för att kartlägga studenters psykiska hälsa och undersöka vilka behov av hälsoinsatser som finns. I forskningsstudien ingår det även att utveckla olika typer av förebyggande program och stödåtgärder för att minska psykisk ohälsa bland studenter.

Den internationella forskningsstudien har titeln World Health Organization (WHO): World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS) och leds av Ronald Kessler, professor i sjukvårdspolitik vid Harvard University, USA. Studien startades 2012 och är en del av World Mental Health (WMH) som sedan 2000 kartlägger psykisk ohälsa i världen. Delen som handlar om studenters psykiska hälsa pågår i flertalet länder, bland annat i USA, Australien, Chile, Sydafrika, Belgien och Tyskland.

Läs mer