Länkstig

Amanuensprogram - För att öka intresset kring forskning och undervisning

Publicerad

För att öka intresset av forskning och undervisning hos studenter vid tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerprogrammet finns ett amanuensprogram vid Institutionen för odontologi.

Amanuensplatser vid Institutionen för odontologi med start VT2024

Syftet med programmet är att stärka ämneskompetensen hos studerande samt att ge studenter en bredare inblick i verksamheten vid institutionen samt pågående forskning och undervisning inom några ämnesområden för att väcka intresse för en eventuell framtida bana som forskare/lärare vid institutionen.

Arbetsuppgifter

l arbetsuppgifterna ingår eget arbete inom ett forskningsprojekt, undervisning som "assisterande lärare" samt deltagande i kurser och seminarier inom ramen för programmen. Aktiviteterna inom amanuensprogrammet kan med fördel ingå som en del i studenternas examensarbeten.

Inför 2024 är följande amanuensplatser sökbara. Behörighet anges under respektive plats:

 • Tandteknik vid avdelning oral protetik/dental materiallära, tandteknikerprogrammet
  Handledare: Universitetslektor Per Svanborg
  Behörig att söka är student som ska påbörja termin 2 eller 4 VT24 på Tandteknikerprogrammet.
 • Tandhygienistprogrammet vid avdelning för parodontologi
  Handledare: Universitetslektor Jessica Skoogh Andersson
  Behörig att söka är tandhygieniststudent med godkänd termin 1 eller 2.
 • Avdelning för Oral mikrobiologi och immunologi
  Handledare: Universitetslektorer Amina Basic och Karin Christenson samt ämnesansvarig, professor Johan Bylund
  Behörig att söka är tandläkarstudent med godkänd termin 1.
 • Avdelning för Cariologi
  Handledare: Ämnesansvarig, professor Peter Lingström
  Behörig att söka är tandläkarstudent med godkänd termin 5 samt tandhygieniststudent med godkänd termin 3.
 • Avdelning för parodontologi
  Handledare: Ämnesansvarig, universitetslektor Jan Derks och universitetslektor Kostas Bougas
  Behörig att söka är tandläkarstudent med godkänt på termin 7 eller 8. 

Kriterier för tillsättning

Följande kriterier beaktas vid tillsättning av amanuensplats vid institutionen:

 • Sökande ska visa intresse för forskning och undervisning inom det sökta ämnesområdet,
 • Tidigare arbete inom en forskargrupp är meriterande.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Urval

Efter bedömning av inkomna ansökningar kallas högst tre sökande till intervju där ämnesföreträdare och ansvarig forskare medverkar. En sökande erbjuds respektive amanuensplats. Rangordning av de som kallats till intervju dokumenteras.

Anställning 

Amanuenstjänstgöringens omfattning är 10% under 10 månader (terminstid) och 100% under två månader sommartid och gäller under ett år, dvs 25% på helårsbasis.

Anställning av student på tandläkarprogrammet kan efter 1 år förlängas ytterligare 1 år.

Kontaktuppgifter för anställningen

För frågor om de aktuella tjänsterna hänvisas till respektive handledare. 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska innehålla ett personligt brev samt CV.  Du ska i din ansökan ange vilken plats du söker.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-12-14.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
 


Publicerad av:
Institutionen för odontologi