Länkstig

Nordisk kongress om dyslexipedagogik: Bli vän med det skrivna ordet

För studenter och allmänhet

Kongressen om dyslexipedagogik genomförs på Stockholms universitet i augusti och anordnas av Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen i samarbete med Göteborgs och Stockholms universitet.

Föreläsning
Datum
22 aug 2024 - 24 aug 2024
Plats
Stockholms universitet
Kostnad
Stipendium kan sökas för konferenskostnad, resa och logi!

Bra att veta
Studenter, doktorander och postdoc kan söka stipendium för konferenskostnad, resa och logi hos Svenska Dyslexistiftelsen. Mer information finns att läsa på dyslexikongress.se
Arrangör
Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen i samarbete med Göteborgs och Stockholms universitet

 Teman

  •  Dyslexi – kognitiva och neurologiska grundvalar
  • Tidiga insatser, läsinlärning
  • Anpassning och särskilt stöd – bästa pedagogiska praxis
  • Dyslexi i ett andraspråksperspektiv
  • Dyslexi, språkstörning (DLD), dyskalkyli

Medverkande

Medverkar gör bland annat professorerna Hugh Catts, Marketta Caravolas, Esther Geva, Juha Kere, Minna Torppa, Monica Melby-Lervåg och Ulrika Wolff. 

Dyslexi - återblick och framtidsperspektiv: Paneldiskussion med Bengt Westerberg, Elisabet Reslegård och Mats Myrberg.