Bild
Foto: Adobestock
Länkstig

Språkportalen - öppen för alla lärarstudenter

Publicerad

Den digitala resursen Språkportalen, om akademiskt språk och professionsspråk, är nu öppen för alla lärarstudenter. Språkportalen ligger i Canvas.

Språkportalen – en resurs för lärarstudenter

Studerar du till lärare eller förskollärare? Nu är den digitala resursen Språkportalen, om akademiskt språk och professionsspråk, öppen för alla lärarstudenter.

Som student kan du fritt använda resurserna under hela din studietid, och eftersom det läggs in filmer, länkar och tips efter hand så är det en bra idé att regelbundet återkomma till sidorna.

Har du en skrivuppgift så hittar du kanske något som kan hjälpa dig att utveckla din text. Och inför din VFU kanske sidorna om professionsspråk/yrkesspråk kan ge inspiration?

Vad finns i Språkportalen?

I Språkportalen finns bland annat:

  • en modul speciellt för den som är ny student vid universitetet. 
  • en modul om akademiskt skrivande, referenshantering och kamratrespons.
  • en modul om muntlig kommunikation.
  • en modul om professionsspråk/yrkesspråk, som är användbar från dag ett i utbildningen.
  • en modul kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan.

Öppet hus och korta föreläsningar

I portalen hittar du även information om korta återkommande digitala öppna hus, där det finns tillfälle att få en introduktion till de olika resurserna. Det finns också information om ett antal kortföreläsningar, exempelvis om referenshantering.

Läs mer om aktuella evenemang i Studentportalen

Åtkomst till Språkportalen

Språkportalen ligger i Canvas och är öppen för alla lärarstudenter, från den 1 januari 2024.

Men för att komma åt resursen måste du:

  1. Logga in på kursen i Canvas
  2. Anmäla dig till kursen i Canvas

Samordnar språkstärkande insatser

Anette Wahlandt, som har utvecklat Språkportalen under många år, har under 2024 fått ett särskilt uppdrag som samordnare för språkstärkande insatser i samtliga lärarutbildningar vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Hon kommer att arbeta i nära samarbete med lärarprogrammen för att anpassa och integrera resurser i de specifika utbildningarna.

Fler resurser vid Göteborgs universitet

Språkportalen är ett komplement till de resurser som erbjuds alla studenter vid Göteborgs universitet, som framför allt arrangeras av Enheten för akademiskt språk (ASK) och Universitetsbiblioteket (UB).

Läs mer under rubriken Akademiska språk och studiestrategier

Språkportalen

Den digitala resursen Språkportalen, som idag ligger i lärplattformen Canvas, har utvecklats kontinuerligt av Anette Wahlandt sedan 2011 och har sedan dess haft studenternas behov och önskemål i fokus. Har du frågor eller idéer om fortsatt utveckling av portalen så är du välkommen att kontakta Anette.

Anette Wahlandt, lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, har bland annat arbetat som föreläsare och handledare i akademiskt språk och skrivande, framför allt på Yrkeslärarprogrammet, där hon också varit programledare, samt inom Rektorsprogrammet. 


Publicerad av:
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Programinstitution för Ämneslärarprogrammet
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande