Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Påminn din skolhuvudman om att söka statsbidrag - för dina studier!

Publicerad

Läser du behörighetsgivande eller kompetenshöjande kurser för lärare eller förskollärare, en specialpedagog- eller speciallärarutbildning eller yrkeslärarutbildning? Då kan din skolhuvudman söka statsbidrag.

Statsbidrag för ny kunskap

Din arbetsgivare kan söka bidrag för att du ska kunna studera med lön!

Detta gäller om du exempelvis studerar något av följande utbildningar: behörighetsgivande kurser inom Lärarlyftet, kompetenshöjande kurser för förskollärare i förskoleklass, en specialpedagog- eller speciallärarutbildning, behörighetsgivande och kompetenshöjande kurser i Svenska som andraspråk eller Yrkeslärarutbildning som leder till Yrkeslärarexamen.

Upp till 80% av din lön i ersättning

Om du har en tjänst som du då behöver vara borta ifrån på arbetstid kan din skolhuvudman söka statsbidrag.  Är du tjänstledig kan du få minst 80% av lönen i ersättning.

Bidraget ska användas till ersättning för lön eller andra kostnader med koppling till lärarens eller förskollärarens studier för att de ska få möjlighet att fortbilda sig för att få utökad behörighet, viss examen eller ny kunskap.

  Mer information

  Mer information om statsbidraget finns på Skolverkets webbplats.

  Ansökan för studier VT24 är öppen 15 januari - 15 februari 2024.

  Du hittar mer information om Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2024 på Skolverket

  Skolverket har även ett digitalt öppet hus den 26 januari via Teams om man har frågor kring att söka statsbidrag

   

  Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2024

  Ny förordning sedan 1 juli 2023

  Från och med hösten 2023 ersätter Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2024 följande fem bidrag inom fortbildning:

  • Statsbidrag för Lärarlyftet, förordning (2007:222)
  • Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik, förordning (2016:400)
  • Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi, förordning (2016:709)
  • Statsbidrag för fortbildning av förskollärare, förordning (2021:151)
  • Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare, förordning (2013:60).

  Publicerad av:
  Utbildningsvetenskapliga fakulteten
  Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
  Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
  Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
  Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi