Bild
Mottagare av stipendium
Fin tillställning när JMG-studenten Michaela Mattsson Amneteg fick ta emot stipendium för sin uppsats av Johan Frisack, Ebba och Gustaf Ljunggrens Minnesfond (till höger) ihop med utbildningsansvarige proprefekt Theo Röhle.
Foto: Marie Grusell
Länkstig

Stipendium till student för uppsats om PR

Publicerad

Chockad, men glad och tacksam! Det är Michaela Mattsson Amneteg som just fått stipendium för sin kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, MKV, på JMG.

Det är en lycklig student som tar emot ett stipendium om 10 000 kronor och hyllningar på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, vid Göteborgs universitet.

Michaela Mattsson Amnetegs uppsats har valts ut bland de 38 kandidatuppsatser som studenterna i medie- och kommunikationsvetenskap, MKV, skrev under läsåret 2022-2023.  

Hur ser det egentligen ut?

Hennes uppsats ”DÅLIG PR ÄR BRA PR” handlar, som titeln säger, om public relations, PR. Hon har undersökt trovärdighet och förtroende för public relations som brukar syfta till att påverka uppfattningar hos allmänheten eller en specifik målgrupp, exempelvis genom att etablera goda relationer mellan ett företag och kunder.

– Jag har alltid varit intresserad av PR och bestämde mig tidigt för att skriva om det. Branschen sägs i allmänhet ha ett ganska dåligt rykte, men jag ville undersöka hur det egentligen ligger till, berättar Michaela Mattsson Amneteg.

Flertalet av de studier som gjorts tidigare visar att uppfattningen om PR generellt är negativ. Men då antalet studier om detta är relativt få, beslöt hon sig för att gå vidare och gjorde en  egen kvalitativ intervjustudie utifrån befintlig forskning och teori.

– Jag blev själv lite överraskad av resultaten, berättar hon. Det visade sig att bilden av PR kanske inte är så negativ som man tror, tvärtom ansågs PR som trovärdigt och förtroendet var stort. Det är roligt eftersom jag gärna vill arbeta inom branschen i framtiden.

Ny kunskap

Michaela Mattason Amnetegs uppsats bedöms därmed ha bidragit till ny kunskap inom medie- och kommunikationsvetenskap vilket var viktigt när mottagaren av stipendiet skulle utses. Det är lärarna på JMG som valt ut ett antal uppsatser och därefter styrelsen för Ebba och Gustaf Ljunggrens Minnesfond som beslutat vilken som ska få stipendiet.

Johan Frisack i styrelsen för Ebba och Gustaf Ljunggrens Minnesfond:

– Min lekmannabedömning är att det är en intressant uppsats om ett perspektiv på den demokratiska processen som belyses i allt för liten utsträckning.

Han är barnbarnsbarn till Ebba och Gustaf Ljunggren som båda hade spännande levnadshistorier inom medie- och kommunikationsbranschen. Ebba Ljunggren, 1887-1978, var tidningsdirektör och arbetade i nära 50 år på Göteborgs-Posten. Hennes make, Gustaf Ljunggren, 1879-1967, var karikatyrist, skämt- och satirtecknare och gjorde även annonser för Stomatol under många år.

– Både Ebba och Gustaf deltog, genom sina yrkesroller, på olika sätt i det offentliga samtalet varför det också finns en röd tråd från dåtid till nutid i den valda uppsatsen, säger Johan Frisack.

Också bland lärarna på JMG är glädjen stor över stipendiet:

– Vi är mycket glada över att våra studenter får den här möjligheten till uppskattning, säger prefekt Marie Grusell. Medie- och kommunikationsvetenskap är ett så viktigt område idag och betyder så mycket för samhällsutvecklingen att det är värt att uppmärksammas på alla sätt.

Prismottagaren Michaela Mattsson Amneteg har ännu inte hunnit bestämma sig för vad hon ska använda stipendiepengarna till, men förmodligen blir det bidrag till en resa efter examen.

Hämta och läs Michaela Mattsson Amnetegs uppsats här: https://expo.jmg.gu.se/dalig-pr-ar-bra-pr/

Läs mer om

Text: Cajsa Malmström
Bild: Marie Grusell


Publicerad av:
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation