Länkstig

FAQ med anledning av kriget mellan Israel och Hamas

Publicerad

Med anledning av kriget mellan Israel och Hamas och situationen för civilbefolkningen i Gaza har universitetet fått ett antal frågor från massmedia och studenter. Frågorna har bland annat handlat om önskemål om ställningstagande och i vissa fall oro.

 Nedan svaras på de vanligaste förekommande frågorna.

Har universitetet gjort några uttalanden med anledning av den senaste tidens händelser i Israel och Gaza?

Frågan har kommit ett par gånger, och universitetet har svarat att vi står för demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Förfärliga bilder och vittnesmål har nått världen de senaste veckorna och de attacker som drabbat civila är förskräckliga. När det gäller ställningstaganden mot andra länder följer universitetet de utrikespolitiska bedömningar som görs av regering, riksdag, EU och FN.

Tillåter Göteborgs universitet affischer och manifestationer?

I universitetets lokaler finns utrymme för information och affischer så länge budskapet inte går emot universitetets principer, stör kärnverksamheten eller påverkar arbets- eller studiemiljön negativt. I nuläget har manifestationer och affischering inte förekommit i någon större utsträckning. Utanför våra lokaler är det allmän plats, och där gäller samma regler som i samhället i övrigt.

Det är viktigt att ha högt i tak och ett öppet samtalsklimat där olika perspektiv får lov att komma fram. Sedan måste det göras på ett respektfullt sätt och universitetet accepterar inte hot, hat eller kränkningar. Alla bör tänka på sin samtalston och ha respekt för sina medmänniskor.

Vad ska jag göra om jag upplever ett starkt obehag inför t ex affischer och manifestationer vid universitetet?

Om du som student upplever en otrygg studiemiljö kan du ta kontakt med din institutions prefekt eller ansvarig för din kurs. Du kan även kontakta andra medarbetare vid universitetet, som i sin tur kommer involvera prefekten och andra aktuella personer. Pratar du med en studie- och karriärvägledare är det viktigt att du meddelar att de får lov att bryta sin tystnadsplikt för att ge informationen vidare.

Du som är i behov av samtalsstöd med anledning av kriget är välkommen att kontakta Studenthälsan.

För mer information, se:

AV: KOMMUNIKATIONSENHETEN