Länkstig

Göteborgs universitets Studentfond – Ansökan 2024 öppen

Publicerad

Nu kan du söka bidrag från Göteborgs universitets Studentfond för att utveckla det studiesociala livet för studenter vid universitetet. Ansök innan 31 mars om du planerar en aktivitet eller sammankomst.

Ändamål

Medel från Göteborgs universitets Studentfond kan gå till:

  • Aktiviteter som välkomnar och inkluderar internationella studenter.
  • Aktiviteter som utvecklar studenttraditioner (som till exempel Valborgsfirande)
  • Aktiviteter som är hälsofrämjande (som till exempel idrottsturneringar)
  • Aktiviteter som stimulerar studenternas engagemang i samhällsbyggande aktiviteter
  • Sociala sammankomster för främjande av vänskap och gemenskap

Initiativ som bidrar till att öka attraktionskraften för Göteborgs universitet och samverkan med det omgivande samhället uppmuntras.

Behörighet

Studenter, studenternas föreningar och kårer kan söka medel för att genomföra eller utveckla studiesociala aktiviteter. Medel kan också användas till initiativ som universitetet tar för att gynna det studiesociala livet.

Ansökan och mer information

Ytterligare information om ansökan, beslut och kontakt finns under rubriken Generella stipendier (alla ämnesområden) på sidan Stipendier